Jag har gjort omslag och typografi till Niklas Qvarnströms Irenes tillstånd och andra formler som nyligen kommit ut på Anti editör.


Omslag till Frank Heller som brevskrivare (sammanställd av Dag Hedman) som nyligen kommit ut på pelotard press.

augusti 17, 2020

The Wicked ABC is a colaboration project between artist Per Teljer and myself, where we on a given word make an artwork and then provide the other with the next word following the alphabet.

Below: the introductory images.

Follow the continuing alphabet on Instagram:
petterlawenius
perteljer


Frank Heller och England

augusti 17, 2020

Cover for Frank Heller och England

Omslag till Frank Heller och England (red. Willhelm Engström) som snart kommer ut på pelotard press

Finn in Chains

augusti 16, 2020

Dokumentation av David Krantz och mitt verk Finn in Chains, som visades i Krognoshuset i Lund 21 december 2019 till 2 januari 2020.

Omslag till Frank Heller som utrikeskorrespondent (redigerad och kommenterad av Hans Aili) som nyligen kommit ut på pelotard press

Den Fjättrade Finn

december 4, 2019

Under hösten har jag tillsammans med David Krantz arbetat med en konstnärlig gestaltning: Den Fjättrade Finn, till årets Vinterlund i Lund. Verket kommer att kunna ses i och vid Krognoshuset 21 december till 2 januari 17:00 – 22:00

Se mer på:
vinterlund.se
krognoshuset.se

Presentationsbild till projektet:

iiincreasingethicalawareness

Omslag till Hans Tekes doktorsavhandling Increasing Ethical Awareness

Giraffens cykel

januari 19, 2019

Giraffens cykel har sin världspremiär på Göteborgs Lilla Filmfestival

Illustration till affisch

Omslag till Frank Heller och storhertigen av Minorca (red: Hans Aili) som nyligen kommit ut på pelotard press