Omslag till Frank Heller som utrikeskorrespondent (redigerad och kommenterad av Hans Aili) som nyligen kommit ut på pelotard press