Omslag till Frank Heller som brevskrivare (sammanställd av Dag Hedman) som nyligen kommit ut på pelotard press.