Finn in Chains

januari 27, 2020

Dokumentation av David Krantz och min videoinstallation ”Den Fjättrade Finn/Finn in Chains” som visades i Krognoshuset i Lund, 21 dec – 3 jan