Omslag till Frank Heller som brevskrivare (sammanställd av Dag Hedman) som nyligen kommit ut på pelotard press.

Frank Heller och Italien

november 6, 2016

Frank Heller och Italien

Omslaget till Frank Heller och Italien (red: Dag Hedman) som nyligen kommit ut på pelotard press. Bilden föreställer Frank Heller (Gunnar Serner) och hans blivande hustru Annie Kragh utanför Palazzo Bonaparte på Piazza Venezia i Rom den 11:e februari 1920.

Frank heller och översättningar

Jag har gjort omslaget till Frank Heller och översättningar (red. Dag Hedman) som nyligen kommit ut på pelotard press.