Åter till Uppåkra

april 1, 2014

På uppdrag i Uppåkra 5

Just nu är jag i färd med att lägga sista handen vid illustrationerna till barnboksförfattaren Erik Magntorns berättelse På uppdrag i Uppåkra. Tidigare har jag under några år arbetat med att i text och bild berätta om järnåldersbosättningen Uppåkra och om de arkeologiska undersökningarna av platsen, bland annat genom hemsidan Uppåkra – en forntida centralort (www.uppakra.se).

Boken ges ut på Lindskog förlag och bör finnas i bokhandeln i början av maj.

På uppdrag i Uppåkra 3På uppdrag i Uppåkra 4På uppdrag i Uppåkra 6