Fristadsförfattare, Petter Lawenius

En av mina bilder till en handbok för svenska fristäder för förföljda författare, sammanställd av Fredrik Elg. Se mer på Kulturrådets hemsida.

Frank Heller och Annie, Petter Lawenius Frank Heller och Annie Red. Petter Lawenius Frank Heller, Annie Serner, Ivar Harrie, Folke Nystrand, Göran Zachrison, Dag Hedman, Jan Hemmel och Petter Lawenius Omslag: Petter Lawenius ISBN 978-91-976219-5-3 pelotard press 2011 ”Hon blev mina resors mål!” Orden är hämtade ur Gunnar Serners självbiografi På detta tidens smala näs. Denna levnadsteckning sträcker sig fram till den 11 februari 1920 då han träffar sin blivande hustru Annie Kragh i Rom. Från den dagen är de oskiljaktiga och följs åt under resten av hans liv, knappt ”skilda en dag, ja knappt en timme”. Livet tillsammans präglas av otaliga resor runt om i Europa men även vidare ut i världen. Gunnar Serner är ständigt på jakt efter nya miljöer och upplevelser som går att omvandla till noveller och romaner under pseudonymen Frank Heller. Denna 27 år långa period är inte så väldokumenterad men här får vi i Annies sällskap en inblick i den senare halvan av Gunnar Serners spännande liv och leverne. Boken kostar 150:- (inkl. frakt) och kan beställas från Frank Heller-sällskapet http://www.frankhellersallakapet.se FHoAbaksida